Jesteśmy, aby pomagać!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla organizacji / Akcja FaniMani dla NGO / Gdzie znajdę KRS i CEL na potrzeby Akcji FaniMani dla NGO?

Gdzie znajdę KRS i CEL na potrzeby Akcji FaniMani dla NGO?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Jak zacząć?

Aby wziąć udział w Akcji FaniMani dla NGO należy zalogować się do Panelu Organizacji i w zakładce 1% zaakceptować regulamin.

Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:

  • KRS: 0000507234
  • Cel szczegółowy: {tutaj id beneficjenta FaniMani}
    (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta, które składa się z 2 do 5 cyfr)

Gdzie znaleźć id beneficjenta?

Jeśli zaakceptowaliście regulamin Akcji FaniMani dla NGO – odpowiedni numer KRS oraz CEL zostaną automatycznie uzupełnione w zakładce 1%.

ID beneficjenta znajdziesz również w Panelu Organizacji obok nazwy.

KRS i Cel szczegółowy - akcja FaniMani dla NGO