Jesteśmy, aby pomagać!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla użytkownika / Darowizny - statusy, kwoty, wypłata / Wypłata darowizn – email „Właśnie zrobiliśmy przelew darowizn…”

Wypłata darowizn – email „Właśnie zrobiliśmy przelew darowizn…”

Wiadomość email z informacją o wypłaceniu darowizn otrzymuje każdy użytkownik wspierający daną organizację bez względu na to czy ma darowizny dla wybranej organizacji.

Email ten jest wysyłany zaraz po wysłaniu przelewu darowizn na konta bankowe organizacji.

Zgodnie z regulaminem wypłacane są darowizny, które w ostatnim dniu kwartału (31 marca/30 czerwca/30września/31grudnia) mają status Gotowe do wypłaty (status ten oznacza, że zostały opłacone przez partnerów).

Jeśli Twoje darowizny zmieniły status na Gotowe do wypłaty później – po zakończeniu poprzedniego kwartału – zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem w kolejnym kwartale.

Najczęstsze pytania