Twoje centrum pomocy!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla organizacji / Jak działa FaniMani? / Kiedy wypłacane są pieniądze uzbierane dzięki zakupom przez serwis www.FaniMani.pl?

Kiedy wypłacane są pieniądze uzbierane dzięki zakupom przez serwis www.FaniMani.pl?

Ze względu na koszty organizacyjne i koszty obsługi płatności darowizny wypłacamy raz na kwartał. W celu sprawnego dokonania rozliczeń podzieliliśmy rok na cztery kwartały rozliczeniowe (od Q1 do Q4). Na koniec każdego kwartału dokonujemy obliczenia kwoty darowizny, do której Beneficjent jest uprawniony. Jeżeli Beneficjent w ciągu kwartału zebrał kwotę minimalną (która na dzień dzisiejszy wynosi 100 PLN), dokonamy wpłaty darowizny na rzecz Beneficjenta w ciągu 60 dni po zakończeniu kwartału. Jeżeli Beneficjent nie zebrał minimalnej kwoty Darowizny, to zebrana kwota przechodzi do rozliczenia w kolejnym kwartale. Niniejsza procedura stosowana jest do skutku, czyli do osiągnięcia minimalnej kwoty.
Ustaliliśmy następujące kwartały rozliczeniowe:
Q1 od 1 stycznia – 31 marca (płatne do końca maja)
Q2 od 1 kwietnia – 30 czerwca (płatne do końca sierpnia)
Q3 od 1 lipca – 30 września (płatne do końca listopada)
Q4 od 1 października – 31 grudnia (płatne do końca lutego).
Najczęstsze pytania